Thủ tục nhập khẩu

Post Reply
lol
Posts: 1
Joined: 28 Jul 2018, 08:36

Thủ tục nhập khẩu

Post by lol »

Các bác cho em biết thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu thế nào à
myonly
Posts: 4
Joined: 17 Jul 2018, 11:21

Re: Thủ tục nhập khẩu

Post by myonly »

Thủ tục hải quan hàng nội thất nhập khẩu
Chúng tôi xin tóm tắt và trích dẫn những hướng dẫn và qui định về thủ tục hải quan hàng nội thất nhập khẩu như sau :

Về thuế : Khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu đồ nội thất, phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Về thuế nhập khẩu:

Để xác định được thuế suất của các mặt hàng đồ nội thất phải xác định được mã HS chi tiết của những mặt hàng đó. Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất và thành phần cấu tạo, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa thực tế nhập khẩu.

Chi tiết tham khảo Chương 94 “Đồ nội thất; bộ đồ giường, đệm, khung đệm, nệm và các đồ dùng nhồi tương tự;…” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty mình nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết và thuế suất thuế nhập khẩu phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Về thuế giá trị gia tăng:

Theo Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế GTGT đối với các mặt hàng thuộc chương 94 là 10%.

Về thủ tục nhập khẩu:

Đề nghị tham khảo :

Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Post Reply

Return to “Thủ tục nhập khẩu”